Sự khác biệt về Dashd, Dash-cli, và DashTX - DashVN

Latest

Tự do, công nghệ & đầu tư

Friday, May 26, 2017

Sự khác biệt về Dashd, Dash-cli, và DashTX

Trong bộ phần mềm của Dash bao gồm nhiều chương trình nhỏ bên cạnh Dash-QT. Vậy đó là những công cụ gì? Mời bạn xem video sau đây để biết thêm chi tiết:


Dashd là phần server của Dash, DashTX là chương trình cho phép tạo, phân tích, và chỉnh sửa các giao dịch. Còn Dash-cli là chương trình Dash với các thông số tuỳ chọn.

No comments:

Post a Comment