Dash Core CEO Ryan Taylor giới thiệu về Dash tại hội thảo Consensus 2017 tại New York - DashVN

Latest

Tự do, công nghệ & đầu tư

Thursday, June 22, 2017

Dash Core CEO Ryan Taylor giới thiệu về Dash tại hội thảo Consensus 2017 tại New York

Ryan Taylor giới thiệu về Dash và những khác biệt của nó so với các loại coin khác. Anh cũng giải thích về tầm nhìn của Dash Core Team và những giải pháp của Dash trước những vấn đề của tiền kỹ thuật số và cách đưa Dash trở nên một phương tiện thanh toán mà mọi người có thể sử dụng được.


No comments:

Post a Comment