Khái niệm về lãi kép - DashVN

Latest

Tự do, công nghệ & đầu tư

Saturday, July 1, 2017

Khái niệm về lãi kép

Lãi kép là một quá trình để tạo ra nhiều lãi xuất hơn từ khoản tiền lãi được tiếp tục tái đầu tư. Nó hoạt động nhờ hai điều: sự tái đầu tư từ khoản lợi nhuận thu được và thời gian. Lãi kép sẽ giúp khoản đầu tư ban đầu của bạn tăng trưởng kiểu hàm số mũ. Với những nhà đầu tư trẻ, nó là công cụ đầu tư tốt nhất, và là lý do số một đó là bắt đầu càng sớm càng tốt. Ở dưới là một vài ví dụ của lãi kép.



Ví dụ 1: Cổ phiếu của hãng Apple

Một khoản đầu tư trị giá $10,000 vào cổ phiếu của Apple (AAPL) vào ngày 31 tháng 12 năm 1980 sẽ trở thành $2,709,248 khi thị trường đóng vào ngày 28 tháng 2 năm 2017 theo công cụ của Morningstar's Advisor Workstation. Điều này nghĩa là lợi nhuận hàng năm là 16.75%, bao gồm tái đầu tư những khoản lợi nhuận thu được (cổ tức).

Apple bắt đầu trả tiền cổ tức từ năm 2012. Thậm chí, nếu số tiền cổ tức không được tái đầu tư lại thì từ lợi nhuận của việc đầu tư này cũng sẽ là $2,247,949 hoặc 83% của số tiền mà bạn sẽ có nếu tái đầu tư lại.

Trong khi Apple là một trong những công ty thành công nhất, và cổ phiếu của họ chiến thắng trong vài năm liền, lãi kép cũng giúp cho các quỹ chỉ số, chúng được quản lý để lặp lại hiệu năng của một chỉ số thị trường lớn như S&P 500.

Ví dụ 2: Quỹ chỉ số Vanguard 500

Một ví dụ nữa về lợi nhuận của lãi kép là quỹ Chỉ số Vanguard 500 (VFINX) giữ trong 20 năm kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2017.

Một khoản đầu tư $10,000 vào ngày 28 tháng 2 năm 1997 sẽ trở nên có giá trị $42,650 vào cuối giai đoạn 20 năm. Giả sử rằng chúng ta tái đầu tư lại tất cả các khoản cổ tức, lãi xuất hoặc các khoản lợi nhuận tài chính trở lại vào quỹ.

Nếu không tái đầu tư các khoản lợi nhuận, giá trị của số tiền đầu tư $10,000 vào ban đầu sẽ trở thành $29,548 hoặc bằng 69% của số tiền có tái đầu tư.

Trong ví dụ này và ví dụ về Apple, thuế hằng năm được áp dụng trên tất cả những khoản đầu tư và cổ tức nếu những khoản đầu tư đó được giữ trong các tài khoản chịu thuế, nhưng đối với hầu hết các nhà đầu tư thì những khoản tăng trưởng này được giữ ở trong những tài khoản chịu thuế sau (tức là chỉ chịu thuế ở cuối kỳ khi rút) trong các tài khoản nghỉ hưu như 401(k).

Bắt đầu sớm

Một cách khác để nhìn sức mạnh của lãi kép là so sánh xem bạn cần phải đầu tư ban đầu ít hơn như thế nào để đạt cùng một kết quả nếu bạn đầu tư sớm hơn.

Một người 25 tuổi mà muốn có 1 triệu đô khi 60 tuổi sẽ cần đầu tư $880.21 mỗi tháng với lãi xuất 5% liên tục.

Một người 35 tuổi mà muốn có 1 triệu đô khi 60 tuổi sẽ cần đầu tư $1,679.23 mỗi tháng với lãi xuất giống nhau.

Một người 45 tuổi sẽ cần đầu tư $3,741,27 mỗi tháng để có 1 triệu đô khi 60 tuổi. Như thế là gần như là 4 lần so với khoản đầu tư của một người 25 tuổi. Bắt đầu sớm là rất hữu dụng khi tiết kiệm tiền cho nghỉ hưu, khi bỏ ra một ít tiền vào lúc đầu sự nghiệp có thể thu lại lợi nhuận lớn về sau.

Biên dịch từ Investopedia

No comments:

Post a Comment