Evan Duffield giải thích về công nghệ của Dash cũng như trả lời các câu hỏi về định hướng phát triển - DashVN

Latest

Tự do, công nghệ & đầu tư

Friday, October 23, 2015

Evan Duffield giải thích về công nghệ của Dash cũng như trả lời các câu hỏi về định hướng phát triển

Trong video này Evan Duffield giải thích về công nghệ của Dash và công bố về định hướng phát triển của Dash trong tương laiCòn trong video này Dash sẽ trả lời các câu hỏi mà những người quan tâm hỏi về Dash, Masternode, và nhiều vấn đề khác nữa

No comments:

Post a Comment