Cơ chế quản trị và lập ngân sách phi tập trung - DashVN

Latest

Tự do, công nghệ & đầu tư

Thursday, October 8, 2015

Cơ chế quản trị và lập ngân sách phi tập trung

Khác với các loại tiền kỹ thuật số cổ điển như Bitcoin, Dash thực sự phi tập trung không chỉ trong việc xử lý giao dịch mà còn cả vấn đề phát triển cho nó, cơ chế cấp vốn cũng như các thức giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng một cách tự động từ mức giao thức.

Hãy xem video được giải thích bởi Evan Duffield người sáng lập ra Dash


1 comment: