Tìm hiểu về cơ chế thúc đẩy cho hạ tầng và mạng lưới Masternode của Dash - DashVN

Latest

Tự do, công nghệ & đầu tư

Thursday, October 8, 2015

Tìm hiểu về cơ chế thúc đẩy cho hạ tầng và mạng lưới Masternode của Dash

Dash được xây dựng bởi mô hình mạng lưới 2 tầng rất đặc biệt. Video này sẽ giải thích giúp bạn cơ chế để thúc đẩy các thành phần tham gia phát triển hạ tầng và mạng lưới các Masternode của Dash


No comments:

Post a Comment