Amanda B. Johnson phỏng vấn các thành viên Dash Core Team - DashVN

Latest

Tự do, công nghệ & đầu tư

Monday, August 15, 2016

Amanda B. Johnson phỏng vấn các thành viên Dash Core Team

Mời các bạn xem nội dung cuộc phỏng vấn giữ Amanda B. Johnson với các thành viên của Dash Core Team gồm: Evan Duffield, Daniel Diaz, Ryan Taylor, Robert Wiecko và Holger Schinzel:


No comments:

Post a Comment