Video giải thích về Dash - Có phụ đề tiếng Việt - DashVN

Latest

Tự do, công nghệ & đầu tư

Wednesday, August 2, 2017

Video giải thích về Dash - Có phụ đề tiếng Việt

Dash có gì khác biệt so với Bitcoin hay chỉ là một bản sao của Bitcoin? Những tính năng như Masternode, InstantSend, PrivateSend có ý nghĩa như thế nào? Mời bạn hãy xem video sau nhé:
No comments:

Post a Comment