Sự kiện chia tách thành Bitcoin Cash (BCC) vào 1/8/2017 tới đây ảnh hưởng như thế nào? - DashVN

Latest

Tự do, công nghệ & đầu tư

Friday, July 28, 2017

Sự kiện chia tách thành Bitcoin Cash (BCC) vào 1/8/2017 tới đây ảnh hưởng như thế nào?

Theo như kế hoạch của UASF (User Active Soft Fork) thì ngày 1/8/2017 tới đây nếu được kích hoạt thì Blockchain của Bitcoin sẽ tách thành 2 nhánh là Bitcoin và Bitcoin Cash. Nếu bạn để tiền trên sàn mà rút về sau ngày 1/8 thì bạn chỉ được 1 trong hai. Nhưng nếu bạn rút về ví local trước thì bạn có được số lượng Bitcoin và Bitcoin Cash bằng nhau và bằng số lượng Bitcoin hiện bạn đang có.


Không giống như sự chia tách của Ethereum khi mà có sự ủng hộ của đa số thành viên đối với ETH thì sự phân chia của Bitcoin sẽ có sự ủng hộ của các nhóm cân bằng hơn. Khi đó kịch bản ra sao sẽ rất là khó đoán. Về mặt kỹ thuật thì Bitcoin Cash hẳn tiến bộ hơn Bitcoin nhưng trường phái bảo thủ cũng rất đông. Hệ sinh thái của Bitcoin cũng lớn hơn của Ethereum trước khi chia tách thành ETH và ETC rất nhiều nên có những nhóm đào ủng hộ Bitcoin (BTC) và cũng có nhóm lại chỉ ủng hộ Bitcoin Cash (BCC). Như vậy có thể thấy rằng cộng đồng Bitcoin bị phân tách và sự ra đời của Bitcoi Cash (BCC) lại là một cơ hội để cho nhiều người thấy được gía trị của Dash, khi mà Bitcoin Cash chỉ có thể mở rộng block đến 8 MB thì Dash đã có kế hoạch sẵn sàng cho việc mở rộng block lên đến mức siêu tưởng là 400 MB cho mỗi block.

Nếu bạn chỉ ủng hộ một mình Bitcoin (BTC) và không ủng hộ Bitcoin Cash (BCC) thì khi có cả hai bạn sẽ làm gì khi mà gía của mỗi Bitcoin Cash đến 500 USD mà lại tính năng và năng lực bị suy giảm?

Có lẽ Bitcoin sẽ không chỉ dừng lại ở việc chia 2 mà biết đâu có thể chia 3, chia 4,... hay chia tách thành nhiều hơn nữa khi mà bản thân Bitcoin hay hầu như tất cả các loại coin khác đều không có được một cơ chế giải quyết mâu thuẫn.

No comments:

Post a Comment