Công nghệ đã thay đổi việc đầu tư như thế nào - DashVN

Latest

Tự do, công nghệ & đầu tư

Wednesday, July 5, 2017

Công nghệ đã thay đổi việc đầu tư như thế nào

Công nghệ đã có một tác động mạnh lên phân lớn cuộc sống của chúng ta. Đầu tư cũng không có ngoại lệ. Thực ra, công nghệ đã dân chủ hóa đầu tư trong vài thập kỷ trước và cũng có ảnh hưởng lớn trong việc tạo áp lực lên chi phí.

Mua và bán chứng khoán

Nhiều năm trước, nếu bạn muốn giao dịch bạn sẽ cần phải gọi người mua bán cổ phần chứng khoán của bạn và đặt chỗ trước. Tiền hoa hồng để mua và bán cổ phiếu gần như đã được đặt sẵn và rất cao vì thiếu thông tin và những cách thay thế. Những nhà đầu tư sẽ không biết gì về khoản đầu tư của họ cho đến khi họ nhận được thư thông báo qua thư.

Ngày nay những nhà đầu tư có thể tra trên mạng để xem hãng giao dịch chứng khoán nào có giá giao dịch rẻ nhất và tự mua và bán chứng khoán chỉ với một nút bấm. Fidelity bắt đầu một cuộc chiến giá trong giá cổ phiếu bán và những ETF bằng cách giảm giá xuống thành $4.95 một lần giao dịch. Schwab nhanh chóng giảm giá xuống bằng giá của Fidelity, trong khi TD Ameritrade cũng giả giám hoa hồng.

Nhiều hãng giao dịch cổ phiếu và hãng quản lý khác có ứng dụng để cho phép những nhà đầu tư quan sát khoản đầu tư của họ với điện thoại. Những báo động có thể được thiết lập trên những khoản đầu tư.

Công nghệ cũng đã trang bị cả những nhà đầu tư cá nhân và những người cố vấn đầu tư với những công cụ để nghiên cứu và phân tích về những khoản đàu tư và để giúp quản lý giấy từ.

Cố vấn máy

Một trong những sáng tạo lớn nhất trong vòng mươi năm trước là sự phát minh của cố vấn máy. Những hãng như là Betterment, Wealthfront và những hãng khác đã dùng công nghệ cho phép họ tạo ra và quản lý danh mục đầu tư của khác hàng bằng thuật toán. Phần lớn những cố vấn máy đầu tư vào những quỹ ETF giá rẻ. Việc loại bỏ yếu tố con người ra bài toán đầu tư có thể giảm chi phí đầu tư xuống một cách đáng kể.


Cố vấn máy cũng đã thêm vào những dịch vụ khác. Cả Betterment và WealthFront đã đưa ra thu nhập không thuế cho những tài khoản phải chịu thuế. Betterment đưa ra sản phẩm 401(k) và có một phiên bản hợp tác với các cố vấn tài chính.

Những công ty lớn hơn như là Schwab, Vanguard và Fidelity đã chú ý và đã bắt đầu cung cấp dịch vụ cố vấn máy của riêng họ, đôi lúc họ tăng cường bằng cố vấn con người. Công nghệ này hứa hẹn sẽ tiếp tục để cách mạng hóa việc đầu tư trong những năm tới.

Biên dịch từ nguồn Investopedia

No comments:

Post a Comment