Tìm hiểu về một hình thức công ty hoàn toàn mới - DashVN

Latest

Tự do, công nghệ & đầu tư

Friday, September 25, 2015

Tìm hiểu về một hình thức công ty hoàn toàn mới

Sau đây Evan Duffield, người sáng lập ra Dash, một loại tiền mặt kỹ thuật số sẽ trình bày cụ thể hơn về một mô hình công ty ảo tự động phi tập trung đầu tiên trong lịch sử trong đó mọi thành phần đều tự động hoạt động một cách phi tập trung.


No comments:

Post a Comment